Odstąpienie od umowy

Spis treści

   

  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

  W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

  Aby odstąpić od umowy zawartej na www.cenaSKLEP.pl należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@cenasklep.pl.

  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

  Przesyłkę należy nadać na adres Bartex, ul. Katowicka 89C /107, 61-131 Poznań

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  [adres sprzedającego]

  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  [nazwy kupionych przedmiotów],

  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] 

  Nr zamówienia [ numer zamówienia złożonego na cenaSKLEP.pl], ewentualnie numer faktury,

   

  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

  Adres: [adres kupującego]

  Data: [data odstąpienia od umowy]

  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

  Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu.

   

  pixel